+376 818 850

info@abfconsultors.com

 • Català
 • Français
 • Español
 • English

Perquè?

 • Requisits legals

  Els requisits legals aplicables als estats financers i les necessitats, tan de empreses com de usuaris individuals, s’han incrementat notablement. Una auditoria rigorosa i independent proporciona informació crucial per a accionistes, entitats financeres i altres parts interessades, una perspectiva sòlida i clara als socis i administradors de les societats.

 • Anàlisi estratègic

  Anàlisi estratègic: mitjançant el treball conjunt, avaluem els riscos estratègics i les diferents normatives per analitzar en quin grau afecten al desenvolupament del negoci i els estats comptables.

 • Auditoria

  La metodologia d’auditoria té com a primer objectiu el coneixement integral del negoci, incloent les estratègies, els riscos del negoci i els processos per administrar-los.

 • Anàlisi dels processos

  Anàlisi dels processos: posem a prova el disseny i la eficiència operativa dels controls interns a fi de decidir els objectius de l’auditoria segons els riscos.

 • Procediments i avaluació

  Procediments i avaluació: en aquesta etapa realitzem procediments d’auditoria substantius, d’acord amb la planificació i els riscos identificats, detallem i analitzem les diferencies d’auditoria.

Especialitats

 • Auditoria de comptes

   

 • Auditoria organitzacions no lucratives

   

 • Revisions limitades

   

 • Auditoria de control intern

   

 • Valoració de societats

   

 • Pericials económico-financeres